AMPLIACIÓ DE GARANTIA (4 anys d'accidents i garantia)

Inclou:

 • La reparació dels danys que siguin causats a l’equip i que no permetin el seu

correcte funcionament. No queden coberts els danys que siguin simplement

estètics.

 • Els danys a l’equip poden ser causats per:

  • Actes malintencionats de tercers, la causa dels quals no sigui política o social.

  • La caiguda de l’equip, cops i col·lisions.

  • Danys per líquids.

  • Sobrecàrregues elèctriques (demostrables).

 • Danys d’origen intern no coberts per la garantia.

 • El manteniment inclou el cost de reparació de l’equip, incloent la mà d’obra.

 • Sempre que es faci servir el servei de reparació tindrà una franquícia de 35€ que s’haurà d’abonar prèviament a la reparació.


ASUS CB No Tactil 4Y_ADP.pdf